Menu

GODKJENT MOTTAK AV BILVRAK OG CAMPINGVONER

Vi tilbyr vraking av følgende:

  • MOTORSYKKEL: Kr 500,-
  • MOPED: Kr 500,-
  • LASTEBIL: Kr 5 000,-
  • CAMPINGBIL: Kr 3 000
  • CAMPINGVOGN: Kr 3 000,-

I vårt behandlingsanlegg blir kjøretøyene miljøsanert på beste måte. Alle anlegg for mottak av kjøretøy er underlagt strenge regler fra myndighetene.

Saneringsanlegget vårt bruker den nyeste og beste teknologien for å tømme kjøretøyet for miljøfarlige væsker som olje, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, osv. Batteri, katalysatorer og dekk blir også fjernet. Alt blir samlet opp i egne beholdere og sendt til gjenvinning eller destruksjon på offentlig godkjente mottak.

De forskjellige vrak satsene finner du her Link

Dette må du huske før du leverer ditt kjøretøy.

  • Tøm kjøretøyet for søppel og personlige eiendeler
  • Det kan følge med 5stk felg med dekk. 
  • Finn fram reg.nr og/eller chassisnummer 
  • Ta med legitimasjon for utbetaling av vrakpant 

Vrakpanten betales ut av skatteetaten i løpet av 2-7 virkedager.

OBS, har du bil som ikke er registrert i Norge? Vi betaler kilopris for bilen, ta kontakt pr telefon.  

Ta kontakt for mer informasjon. 

Tel: 71 20 30 90