Menu

GODKJENT MOTTAK EE-AVFALL

Vi er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt gratis. Vi garanterer for at alle produkter du leverer inn blir håndtert og miljøsanert slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.

Vi har også samarbeid med behandlingssenteret Revac.

Revac AS er blant de største bedriftene i Europa innen behandling av EE- avfall.

 

EE- avfall kan du levere hele døgnet i vår kunde container, ved store mengder eller volum anbefales det å komme i åpningstiden pga dårlig plass. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Tel: 71 20 30 90