Menu

OM OSS

 

Våre kunder skal få forståelsen av at deres overskudd av metaller blir behandlet optimalt med tanke på forurensning og bruk av naturressurser. Tofte Gjenvinning A/S skal hele tiden jobbe for miljøforbedringer og være oppdatert på de lover og forskrifter som er gjeldende.  Produkter eller annet som viser seg å være miljøskadelige, og som er kommet oss i hende, skal behandles og håndteres på en miljøriktig måte, enten ved sluttbehandling eller deponi.