5

Om oss

skrotigarasjenTofte Gjenvinning A/S – mottar, bearbeider og videresender ca 10 000 tonn jern og metaller. Dette går til omsmelting, gjenbruk eller videre foredling.

Tofte Gjenvinning A/S har som målsetting å være markedsleder innen metall gjenvinning i Møre og Romsdal samt levere råstoff til industrien. Vår erfaring innen miljø skal gjøre oss til en foretrukket partner med vår miljømessige beliggenhet mht. naboer etc. og en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi skal med vår miljøkompetanse se til at dette foregår på en miljømessig riktig måte.

Våre kunder skal få forståelsen av at deres overskudd av metaller blir behandlet optimalt med tanke på forurensning og bruk av naturressurser. Tofte Gjenvinning A/S skal hele tiden jobbe for miljøforbedringer og hele tiden være oppdaterte på de lover og forskrifter som er og som kommer og rette oss etter disse. Produkter eller annet som viser seg å være miljøskadelige, og som er kommet oss i hende, skal behandles og håndteres på en miljøriktig måte, enten ved sluttbehandling eller deponi.