Menu
header photo

mottak av blybatteri - bedriftsmarkedet

Farlig avfall skal alltid deklareres. Leverandør av blybatteri kan gi fullmakt til Tofte Gjenvinning slik at vi deklarerer på vegne av leverandør, eller leverandør kan gjøre dette selv når batteriet blir levert til oss. Mer informasjon om håndtering og deklarering av farlig avfall finner du på avfallsdeklarering.no. På denne siden ligger veiledere på deklarering og på å gi fullmakt. Avfallsnummer på blybatteri er 7092, EAL-koden er 160601

 

Privatpersoner kan levere blybatteri til oss uten deklarasjon. Deklareringen tar vi oss av.  

 

NB! Tofte Gjenvinning kan ikke ta imot andre batterityper enn blybatteri.

 

Andre ting du lurer på?

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.