Menu
header photo

GODKJENT MOTTAK AV BILVRAK OG CAMPINGVONER

 

Mottak av kjøretøy - privatmarkedet

 

Hos oss kan du levere inn personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter, minibuss/buss under 6 meter, morsykkel og moped.

Vi tar ikke inn elektriske kjøretøyer.

 

 

Vi sørger for at bilvrak blir sanert på en miljømessig og sikker måte. Vårt anlegg for mottak av kjøretøy er underlagt myndighetenes strenge krav og regler.

 

Vi har den beste teknologien for å tømme kjøretøyet for alle miljøfarlige væsker (olje, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, etc.). Batteri, katalysatorer og dekk blir også fjernet.  Alt samles i egne beholdere og sendt til gjenvinning eller destruksjon på et offentlig godkjent mottak.

 

Etter at kjøretøyet er sanert havner den i vårt fragmenteringsanlegg som kutter den opp i små deler. Denne prosessen sørger for å sortere delene i så mange ulike fraksjoner som mulig slik at de kan brukes på nytt som råvarer i industrien.

 

 

Dette må du huske før levering av kjøretøyet

Må være tømt for søppel

Kan ha med fem hjul på felg

Må ha hel ramme og chassisnummeret (understellsnummeret) må være synlig.

Skiltene kan være på. Når vi sender inn vrakmelding blir kjøretøyet automatisk avskiltet i systemet til Statens Vegvesen.

 

 

Du må ha med:

Vognkort for dokumentasjon av kjennemerke og understellsnummer. Eventuelt kan du ha med kvittering på innleverte skilter fra Biltilsynet.

Legitimasjon og kontonummer for utbetaling av vrakpant.

 

Utbetalingstakster for vrakpant

 

Kr. 3.000,- for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter.

Kr. 500,- for motorsykkel og moped.

Vrakpanten utbetales av myndighetene, normalt innen 4 – 14 dager.